IN MEMORIAM

Het NdK driebanden invitatie toernooi.

Het is al weer een jaar geleden dat onze goedlachse vriend Nico de Kleijn is overleden.

Vanwege zijn handicap was Nico, tot veler opluchting, niet meer actief áán de biljarttafel. Rond de biljarttafel deed hij nog wel van zich horen: schrijven, tellen, ballen poetsen, speeltafels stofzuigen en borstelen, niets was hem te veel.

Programma boekje.

NdK memoriam, programmaboekje (versie definitief 20 oktober 2022).pdf

(Regel aanklikken om het programmaboekje te downloaden.)

Dag planning zaterdag 19 november 2022.

  • 09.00 - 09.30 uur          Ontvangst deelnemers
  • 09.30 uur          Loting
  • 10.00 uur          Aanvang voorrondes
  • 14.30 uur          Aanvang kwartfinales (klein)
  • 15.30 uur          Aanvang halve finales (groot en klein)
  • 16.30 uur          Finales (groot en klein)
  • 17.30 uur          Prijsuitreiking
  • 18.00 uur          Buffet 19.00 – 22.00 uur Live muziek

TOERNOOI OPZET, SPELREGELS & REGLEMENT.
(alle details staan in het programmaboekje.)

Koppels, loting:

Er wordt in koppels gespeeld (‘Scotch Doubles’). Voor samenstelling

van de koppels wordt geloot. Alle koppels bestaan uit een speler uit

pot 1 en een speler uit pot 2:

  • In pot 1 de lootjes van de spelers met het hogere moyenne;
  • In pot 2 de lootjes van de spelers met het minder hoog moyenne.


Indeling speeltafels:

Met de loting voor samenstelling van de koppels komt ook de indeling van de speeltafels vast te staan.


Koppels, toerekenen aantal caramboles:

Kleine tafel       Iedere speler krijgt een vast aantal caramboles toegekend, gebaseerd op het competitie moyenne of inschatting daarvan. Als bekend is welke spelers een koppel vormen wordt het aantal caramboles van beide spelers bij elkaar geteld en vindt toerekening plaats overeenkomstig onderstaande tabellen.

Grote tafel        Voor de grote tafel wordt uitgegaan van het aantal caramboles wat de speler volgens de teamopstelling zou moeten maken. Is er geen moyenne bekend dan wordt daar een inschatting van gemaakt (organisatie).

VOOR ALLE OVERIGE DETAILS / REGELINGEN EN AANWIJZINGEN:
RAADPLEEG HET PROGRAMMA BOEKJE.

Sponsors.

Zonder sponsors zou dit toernooi niet op deze wijze georganiseerd kunnen worden. De organisatie en de deelnemers aan dit NdK driebandentoernooi 2022 willen alle sponsors ontzettend bedanken voor hun inzet, bijdragen of anderszins.
ONTZETTEND BEDANKT!

Wedstrijdleiding.